وقتی مامان ناگهان با حال دگرگون می‌آید، دو دخترش را که مات و متحیر مانده‌‌اند، سه بار می‌بوسد و می‌گوید:«آخـــیش. خواب دیدم گم شده‌بودین! خیلی خواب وحشتناکی بود…» مطمئن می‌شوم که مادر بودن سهل و ممتع‌ترین، زیباترین، عجیب‌ترین، دوست‌داشتنی‌ترین و باشکوه‌ترین مسئولیت دنیاست!

Advertisements