حسادت مرا برمی‌انگیزند همه‌ی آنها که با رشته تحصیلی‌شان زندگی می‌کنند! می‌فهمی دختر؟!
من از ایران خواهم رفت! این را به خودم قول داده‌ام. از ایران خواهم رفت و در رشته‌ای که دوست دارم، تحصیل خواهم کرد و در جایی که آرزو دارم، کار خواهم کرد و بعد وقتی به حدی از استیبیلیتی رسیدم، با چشمانی اشکبار به میهن برخواهم گشت و حس‌ها و لذت‌های کودکی و نوجوانی را دوباره تجربه خواهم کرد! این را به تو و خودم قول می‌دهم! 
Advertisements