خب معلومه که انگشتای آدم یه دفعه، ناگهانی، بی اختیار، می‌روند برای نوشتن، برای تایپ کردن وقتی… وقتی تنهایی. نشسته‌ای به فیدخوانی و آهنگهای قدیمی با صدای بلند گوش دادن… خب معلومه که هوس می‌کنی بخوانی همراه مرضیه و سیمین غانم و محمد نوری و غلامحسین بنان و … جان مریم/ چشماتو واکن/سری بالا کن/در اومد خورشید/ شد هوا سپید/وقت اون رسید که بریم به صحرا/وااای نازنین مریم/جان مریم چشماتو بازکن/ منو صدا کن/ بشیم روونه/بریم از خونه شونه به شونه/به یاد اون‌روزها/ وای تنازنین مریم/باز دوباره صبح شد/من هنوز بیدارم/ ای کاش می‌خوابیدم/تورو خواب میدیدم/… گل گلدون من/شکسته در باد/تو بیا تا دلم نکرده فریاد/گل شب‌بو دیگه شب‌بو نمیده/کی گل شب‌بو را از شاخه چیده/گوشه آسمون/پر رنگین کمون‌/من مثه تاریکی/تو مثل مهتاب/… عاشقم من/عاشقی بی قرارم/کس ندارم/خبر از دل زارم/آرزویی جز تو در دل ندارم/مــن به لبخـــندی از تو خرسندم/… به رهی دیدم بـــرگ خزان/ پژمرده ز بیداد زمان از شاخه جدا بود/چو ز گلشن رو کرده نهان… باااز ای الهه نااز/با دل من بساز/کین غم جانگداز برود ز برم/گر دل من نیاسود از گناه تو بود/بیا تا ز سر گنه‌ت گذرم/ بااز میکنم دست یاری به سویت درااز/بیا تا غم خود را با راز و نیاز ز خاطر ببرم/ گر نکند تیر خشمت دلم را هدف/به خدا همچو مرغ پر شور و شرر به سویت بپرم/… آمدی جانم به قربانت/ ولی حالا چرا/ بی‌وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا/ نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی/ سنگدل این زودتر می‌خواستیم/حالا چرا…  
Advertisements