می‌گوید: واقعاً چرا هنوز داری ادامه‌اش می‌دی؟
می‌گویم: به امید رسیدن به اولین دور برگردون!
تلخ می‌خندد… این چندمین دوربرگردونیه که رد کردی ها! اگر مطمئنی که می‌خواهی برگردی، حواست به این یکی باشه. پیر شدی دختر!:(
Advertisements