در یک روز نه چندان خوب، یک مصاحبه‌ی خیلی خوب، حال آدم را خوب می‌کند!:)
Advertisements