شاهزاده‌ی رویاها!

دخترک با خودش قرار گذاشته بود که دیگر هرگز هیچ رمنس مووی‌ای نبیند که بعد شاهزاده‌ی رویاهایش هی افسانه‌ای‌تر و غیرواقعی‌تر و دورتر شود…

Advertisements