زن از وقتی زن و مرد جوان را دیده بود که همدیگر را «هانی» صدا می‌زنند، شماره‌ی شوهرش را به نام «هانی» در موبایلش ذخیره کرده بود. حیف که شوهر اصلاً در این مودها نبود و او را همیشه، «حاجی» صدا می‌زد!
Advertisements