دخترک هیچ وقت تا به حال این همه عاشقانه این رود را به تماشا ننشسته بود…

Advertisements