دخترک غمگین که می‌شود، دلش که می‌گیرد، بیشتر مجله می‌خرد! همین خود مجله خریدن کمی آرامش می‌کند. خواندن یک مصاحبه‌ی خوب، یک گزارش جذاب، خیلی وقت‌ها کافی‌ست برای این که دخترک حال و هوایش عوض شود …

 

Advertisements