دخترک معتقد است آدم باید با هر دوست خوبی یک آهنگ مشترک داشته باشد. آهنگ را که می‌شنود، دلش برای دوستش تنگ بشود و دلش که برای دوستش تنگ می‌شود، آهنگ را گوش بدهد:)
Advertisements