ژانر آدم‌هایی که کلیپ تبلیغاتی «محصولات مجید» را ساخته‌اند. ژانر آدم‌هایی که پیام بازرگانی «محصولات مجید» را پسندیده‌اند. ژانر آدم‌هایی که اجازه‌ی پخش کلیپ تبلیغاتی «محصولات مجید» را داده‌اند.

پ.ن) چند روز پیش که این پیام بازرگانی را دیدم، آنقدر بهت‌زده و متعجب و منزجر شده‌بودم که تصمیم گرفتم درباره‌اش بنویسم. اما یادم رفت و الان که این پست «برساحل سلامت» عزیز را خواندم، گفتم بیایم بنویسمش. هر چند که این روزها دیگر تعجب کردن از و تاسف‌خوردن به خاطر رخدادها، از مد افتاده…

Advertisements