دخترک تصمیم گرفته امسال، سالِ سفر باشد. دخترک می‌خواهد امسال از هر فرصتی استفاده کند برای سفر، حتی سفرهای یک روزه‌ی یک نفره!
دخترک تصمیم دارد هر طور شده شیراز اردیبهشتی را امسال دیگر ببیند. اگر دو، سه روز نشد، 12،13 ساعت که می‌شود!
خدا کند بشود…
Advertisements