دخترک تازه بعد از این کار، فهمیده «فضای امن کاری» یعنی چه. تازه فهمیده وقتی می‌گفتند «فضای کاری پرتنش» یعنی چه! تازه فهمیده در چه جاهایی کار کرده مدت‌ها. تازه فهمیده چه قدر انرژی‌هایش خودآگاه/ناخودآگاه صرف مبارزه با انرژی‌های منفی محیطی حاصل از روابط، نگاه‌ها و منش‌های ضد و نقیض و منفی می‌شده در تمام این چهار سال و در بیشتر فضاهای کاری که تجربه کرده. متشکرم شوشتر. متشکرم دوستان همکار من برای این «فهم».
Advertisements