دخترک دلش یک میز اختصاصی با وسایل لازم، گوشه‌ی یک تحریریه‌ی خوبِ فعالِ فرندلی می‌خواهد. دخترک دلش یک میز اختصاصی، یک تیم فعال خبری، یک کار=زندگی=تفریح می‌خواهد. دخترک دوست دارد از صبح زود تا آخر شب کار کند؛ با گروه کاری‌اش سفر برود، بنویسد، عکس بگیرد، مصاحبه کند و…
 
Advertisements