دیگر مدت هاست که زمان برای دخترک مفهومی ندارد. به عبارت بهتر، زمان برایش مفهومی گنگ و رازآلود است و زندگی چیزی‌ست شبیه خواب؛ گاهی یک خواب ساده، گاهی یک کابوس وحشتناک و گاهی یک رویای شیرین. خواب‌هایی که در حال ساده، به واقعیت تبدیل می‌شوند ولی در گدشته و آینده، شبهی از وهم و واقعیتند و زندگی چه قدر سهل و ممتنع است با این تلقی از زمان.
Advertisements