دخترک تصمیم گرفته بعد از هر سفر، بنشیند به نشخوار (دوست ندارم این واژه را ولی جایگزینی هم نیست!) خاطراتش. دخترک قصد دارد بعد از هر سفر، هر پروژه‌ی کاری حتی، بنشیند به ترسیم شمایی از آدم‌ها، فضاها، اتفاقات خوب و بد حتی! آدم‌ها را بنویسد. اتفاقات را آن طور که بوده‌اند و آن طور که دوست داشت می‌بودند، بکشد و تک تک فضاهایی که به یادش مانده‌اند را ترسیم و توصیف کند.
از این پس سفرنامه‌ها و خاطرات دخترک عبارتند از: چند برگ ترسیم آدم‌ها (به همان شکل که در خاطره‌ی دخترک مانده‌اند)، اتفاقات (به ان گونه که بوده‌اند و آن‌گونه که بهتر بود باشند) و فضاها (مهمترین فضاها)+چند صفحه نوشتار شامل تعاریف و توصیف‌ها و خاطرات خوب و بد و تجربیات دخترک از آدم‌ها، اتفاقات و فضاها+فایل‌های ویدئویی+عکس‌ها+صداها+اشیا یا اصطلاحاً یادبودهایی از مکان و زمان و آدم‌ها. و این همه ثبت، برای این نیست که دخترک خاطره‌باز است، برای این است که دخترک می‌خواهد
جدی جدی نوشتن را زندگی کند .
  
Advertisements