زندگی من تفاوت‌های زیادی با زندگی همه‌ی آدم‌هایی که می‌شناسم و نمی‌شناسم، دارد. زندگی همه ‌ی ما با هم فرق دارد ولی گاهی با آدم‌هایی برخورد می‌کنی که ورژن زندگی‌شان با ورژن زندگی تو فرق دارد. اصلاً اساساً زندگی دیگری داشته و دارند. من عاشق شناختن و دیدن این آدم‌هایم. آدم‌هایی که زندگی‌شان گاهی حتی در تصورات من هم نمی‌گنجد. آدم‌هایی که وقتی می‌شنوم‌شان و می‌بینم‌شان انگار سفری داشته‌ام به دنیاهای موازی با دنیای خودم، متقاطع یا  متنافر حتی!
Advertisements