دخترک تمام امروز را منتظر یک تلفن بود. چنیدین بار گوشی‌اش را چک کرد. با هر زنگ دلش هری ریخت اما… یک تلفن خاص می‌خواست؛ تلفنی که می‌داند چه طوری باید باشد ولی مطمئن نیست از طرف چه کسی باید می‌بود!

Advertisements