دخترها وسط اتوبوس دور هم جمع شده اند. دارند از کنکور حرف میزنند. یکی‌شان با خنده می‌گوید:« شنیدین تو اخبار گفته اگه ازدواج کنین، 20 درصد رتبه تون میره بالا؟!» یکی از دوستانش سریع می‌گوید: «هیس! یواش‌تر. زشته.» بعد همه با هم ریز ریز می‌خندند و من فکر می‌کنم چه قدر از این «هیس»ها داریم در فرهنگ‌مان. چه قدر هیس‌های نابه‌جا و حرف‌های خیلی عادی که بی‌جهت آرام و زیرلب می‌گوییم‌شان و چه مشکلاتی که ساده حل می‌شدند اگر…
Advertisements