همیشه آدم‌ها تو را طور دیگری می‌بینند. یا خیلی بیشتر، یا خیلی کمتر. اصلاً حد وسط ندارد و این همیشه دست و پای آدم را می‌بیندد.
Advertisements