بلک سوآن درونم زنده‌س انگار. این روزا حرکات کم‌محسوسی داره. مرده بود قبلاً…