اینجا اندرونی ست. اینجا نوشتن را زندگی می‌کنم. می‌نویسم چون آدمِ نوشتنم! من روزی، روزی که خیلی هم دور نیست، نویسنده‌ی بزرگی خواهم شد و شما می‌توانید با افتخار به نوه، نتیجه‌هایتان بگویید من او را وقتی جوان بود، در وبلاگش می‌‌خواندم!:)

just try to experiance writing. try to be a good and well known writer:)

you can see my english weblog here:+